co2next logo

CO2next project achieves important milestones for developing crucial CO2 infrastructure in Rotterdam

Zie Nederlandse versie onderaan bericht.

  • Entering FEED phase and awarding FEED contract to the engineering and technology group Sener.
  • Project will be developed at the Maasvlakte in the Port of Rotterdam.
  • Gasunie and Vopak welcome Shell and TotalEnergies as partners to this partnership, which to date was led by Gasunie and Vopak.

The CO2next project has achieved a major milestone by entering a new project phase. CO2next aims to build a liquid CO2 terminal at the Maasvlakte in the port of Rotterdam, that can be used by customers not connected to a CO2 pipeline to ship liquid CO2. Therefore, the terminal will be a critical piece of CO2 infrastructure which can be leveraged as part of the Carbon Capture and Storage (CCS) chain. The technical feasibility and development of such CCS chain is jointly explored with the Aramis CCS project, to which the terminal will be connected. Today, CO2next is pleased to announce it is entering the so-called Front-End Engineering Design (FEED) phase and has awarded its FEED Contract to the engineering and technology group Sener.

During the FEED phase the design, the realisation schedule and the cost of the proposed CO2next terminal will be further defined, the relevant permits must be received and customers will be contracted in preparation for the Final Investment Decision (FID) currently planned for 2025. 

With the CO2next project, the project partners aim to build an open access liquid CO2 terminal at the Maasvlakte in Rotterdam with jetties foreseen in the Yangtze Canal. The terminal will be able to receive and deliver liquid CO2 via vessels and will be connected to depleted gas fields in the North Sea via the Aramis trunkline for storage. It can also be leveraged as a part of other CCS chains and a potential future Carbon Utilisation Industry. 

CO2 infrastructure as foreseen with the proposed CO2next terminal is critical in the context of the Dutch climate agreement and the European Green Deal. The CO2next terminal also contributes to the infrastructure and facilitates CO2 reduction for the industry in Northwest Europe and a CO2-neutral port in Rotterdam by 2050.

Potential customers for the CO2next terminal have been approached in 2022, which to date has led to several customers who are keen to leverage the open access terminal for their decarbonisation needs. The terminal has a launch capacity of approximately 5.4 Mtpa (Million tonnes per annum), and a potential to grow its capacity to approximately 15 Mtpa, depending on market demand and the development of the Aramis project and other CCS chains. 

Following the FID planned for 2025, subject to permits being granted by relevant authorities, the CO2next terminal is currently foreseen to commence commercial operations in 2028. Shell and TotalEnergies have joined the development of the CO2next project, which to date was led by Gasunie and Vopak. The CO2next project is subject to customary competition clearance, which the project partners will perform before FID in due course.

Fulco van Geuns, Project Director CO2next: “We are pleased to see the CO2next project firming up. Carbon Capture and Storage is recognised as required to enable the decarbonisation of the hard to abate industries and we see a clear role for such a liquid CO2 terminal in the European CO2 infrastructure. The same infrastructure may also be required to enable a Carbon Utilisation industry in future. We welcome Shell and TotalEnergies to the partnership and are looking forward to jointly deliver this project.”

Contact for media inquiries: maartje.steenvoorden@thereputationbuilding.com

Het CO2next project bereikt belangrijke mijlpalen voor de ontwikkeling van cruciale CO2-infrastructuur

  • Start van de FEED fase waarbij het FEED-contract is toegekend aan ingenieurs- en technologiebedrijf Sener. 
  • Project zal ontwikkeld worden op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam.
  • Gasunie en Vopak verwelkomen Shell en TotalEnergies als partners tot het project, dat tot nu toe werd geleid door Gasunie en Vopak.

Het CO2next project heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door een nieuwe projectfase in te gaan. Het project streeft ernaar een vloeibare CO2-terminal te bouwen op de Maasvlakte, waar schepen vloeibare CO2 kunnen leveren van klanten die niet zijn aangesloten op een CO2-pijpleiding. Daarmee is de terminal onderdeel van een cruciale CO2- infrastructuur die CCS (Carbon Capture & Storage) mede mogelijk maakt. De technische haalbaarheid en ontwikkeling van een CCS-keten wordt gezamenlijk onderzocht met het Aramis CCS project, waar de terminal op aansluit. Vandaag is CO2next verheugd aan te kondigen dat het de zogenaamde Front-End Engineering Design (FEED) fase ingaat en heeft het FEED-contract toegekend aan ingenieurs- en technologiebedrijf Sener.

Tijdens de FEED-fase zullen de kosten en ontwerp voor de verwezenlijking van de voorgestelde CO2next terminal verder worden gedefinieerd, kunnen de relevante vergunningen worden verkregen en zullen klanten worden gecontracteerd ter voorbereiding op de definitieve investeringsbeslissing die momenteel gepland staat voor 2025.

Met het CO2next project streven de projectpartners ernaar een open toegangshub voor vloeibare CO2 te bouwen op de Maasvlakte in Rotterdam, met steigers gepland in het Yangtze Kanaal. De terminal zal vloeibare CO2 ontvangen die wordt aangeleverd via schepen en zal worden verbonden met lege gasvelden in de Noordzee via de Aramis-pijpleiding. Het kan ook worden ingezet als onderdeel van andere CCS- ketens en een potentiële toekomstige Carbon Utilisation-industrie.

Het bouwen van de CO2-infrastructuur, zoals voorzien met de voorgestelde CO2next terminal, is cruciaal in de context van het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal. De CO2next terminal draagt ook bij aan de infrastructuur en het faciliteren van CO2-reductie van de industrie in Noord-West Europa en een CO2-neutrale Rotterdamse haven in 2050.

Potentiële klanten voor de CO2next terminal zijn benaderd in 2022, wat tot nu toe heeft geleid tot verschillende klanten die graag gebruik willen maken van de terminal waar zij hun vloeibare CO2 aan kunnen voeren. De terminal heeft een opstartcapaciteit van ongeveer 5,4 Mtpa (miljoen ton per jaar) en een potentieel om de capaciteit te laten groeien tot ongeveer 15 Mtpa, afhankelijk van de marktvraag en de ontwikkeling van Aramis project en andere CCS-ketens.

Na het definitieve investeringsbesluit dat gepland staat voor 2025, mits de relevante vergunningen worden verkregen, wordt verwacht dat de CO2next terminal zal starten in 2028. Shell en TotalEnergies zijn toegetreden bij de ontwikkeling van het CO2next project, dat tot nu toe werd geleid door Vopak en Gasunie. Het CO2next project is onderhevig aan de toepasselijke mededingingscontroles, die de projectpartners tijdig vóór de definitieve investeringsbeslissing (FID) zullen uitvoeren.

Fulco van Geuns, Project Directeur CO2next: “We zijn verheugd te zien dat het CO2next project vorm begint te krijgen. CO2 afvang en -opslag worden erkend als noodzakelijk om de decarbonisatie van de zware industrieën mogelijk te maken en we zien een duidelijke rol voor een vloeibare CO2 terminal in de Europese CO2-infrastructuur. Dezelfde infrastructuur zal ook nodig zijn om de Carbon Utilisation-industrie in de toekomst mogelijk te maken. We verwelkomen Shell en TotalEnergies kijken ernaar uit om gezamenlijk dit project met alle partners te realiseren.”

Contactpersoon voor media: maartje.steenvoorden@thereputationbuilding.com

Overige vragen over het project graag indienen via het contactformulier van deze website.